Post Tagged with: "giai thich cau tuc ngu di mot ngay dang hoc mot sang khon"

Giải thích câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

January 14, 2014 1:00 pm0 comments
Giải thích câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" Bài làm 1 "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" Với câu tục ngữ này, ông cha ta đã mách bảo, khuyên dạy rằng, muốn nên người, muốn hiếu biết nhiều, có kiến thức [...]

Read more ›