Post Tagged with: "giai thich tuc ngu"

Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”

January 14, 2014 5:14 pm0 comments
Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" Câu tục ngữ có hai vế, đối rất chỉnh. tác giả dân gian đã mượn những thứ gần gũi, thiết thực với đời thường để biểu lộ những tư tưởng, quan điểm của những người dân lao [...]

Read more ›