Chuyên mục: môn lịch sử

0

Đề bài: Không ít bạn trẻ hiện nay trong khi rành rẽ lịch sử các nước lại khá mù mờ về lịch sử nước nhà. Còn trong nhà trường, nhiều…