Post Tagged with: "nghi luan xa hoi hien tai la nguyen khi quoc gia"

Nghị luận xã hội Hiền tài là nguyên khí quốc gia

January 15, 2014 3:07 pm0 comments
Nghị luận xã hội Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Đề bài: Nghị luận xã hội Hiền tài là nguyên khí quốc gia Thế hệ ngày nay, chắc nhiều người biết Thân Nhân Trung viết bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, ông ghi nhận về trí thức “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên [...]

Read more ›