Post Tagged with: "nghi luan xa hoi ve hoc vet va hoc tu"

Nghị luận xã hội về học vẹt và học tủ

January 16, 2014 2:51 pm0 comments
Nghị luận xã hội về học vẹt và học tủ

Đề bài: Nghị luận xã hội về học vẹt và học tủ "Học" là con đường tiếp thu tri thức để hoàn thiện phẩm chất của mỗi con người. Con  đường học vấn dài vô tận và muốn đạt đến đỉnh cao của học vấn thì có rất nhiều phương [...]

Read more ›