Post Tagged with: "nghi luan xa hoi ve tu lap"

Nghị luận xã hội về tự lập

January 16, 2014 1:53 pm0 comments
Nghị luận xã hội về tự lập

Đề bài: Nghị luận xã hội về tự lập Con chim sinh ra phải học cách bay, phải học cách kiếm mồi; Con gà học cách mổ thóc, bới giun; Con trâu học cách gặm cỏ…Thế giới này muốn tồn tại thì luôn luôn mỗi sinh vật phải tự học [...]

Read more ›