Post Tagged with: "nghi luan xa hoi"

Cách làm bài văn Nghị luận xã hội đạt điểm tối đa

January 18, 2014 4:13 am0 comments
Cách làm bài văn Nghị luận xã hội đạt điểm tối đa

Trong những năm gần đây, Bộ Giáo Dục và Đào tạo luôn thực hiện ra đề thi Đại học và thi tốt nghiệp môn Ngữ văn theo hướng mở để đánh giá được năng lực và phân loại trình độ của học sinh. Điều này tạo điều kiện để nhiều [...]

Read more ›

Cách làm bài văn nghị luận xã hội đạt điểm cao

4:10 am0 comments
Cách làm bài văn nghị luận xã hội đạt điểm cao

Trong những năm gần đây đề thi Ngữ văn luôn theo hướng mở nhất là ở mảng câu hỏi nghị luận xã hội. Trong cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ sắp tới, môn Ngữ văn luôn có một câu nghị luận xã hội (chiếm 3 điểm trong tổng số [...]

Read more ›

Nghị luận xã hội Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

January 15, 2014 2:40 pm0 comments
Nghị luận xã hội Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Đề bài: Nghị luận xã hội Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Trong cuộc sống, chúng ta thường dùng lời nói để trao đổi thông tin, để diễn đạt ý tưởng hoặc để bày tỏ, biểu lộ tâm tư tình cảm của [...]

Read more ›