Post Tagged with: "phan tich bai tho sang thu cua huu thinh"

Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh

January 15, 2014 12:54 pm0 comments
Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh

Đề bài: Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh Có lẽ vì nàng thu “thơ mộng muôn thủa” luôn có xu hướng “rủ rê” ngòi bút theo những lối mòn quen thuộc của truyền thống thơ thu. Mà hút theo những con đường dằng đặc đã định hình [...]

Read more ›