Post Tagged with: "phan tich buc tranh thien nhien trong bai day thon vi da"

Phân tích bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ

January 17, 2014 8:06 am0 comments
Phân tích bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ

Đề bài: Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ thật đẹp nhưng lại đượm nỗi buồn da diết bâng khuâng của Hàn Mặc Tử Hàn Mặc Tử là một hồn thơ mãnh liệt và có sức sáng tạo đặc biệt nhưng luôn quằn quại đau đớn [...]

Read more ›