Chuyên mục: ta bo ban ghe

0

Đề bài: Tả bộ bàn ghế của tổ em Lớp 2C của chúng em có mười bộ bàn ghế bằng gỗ tạp, đã cũ. Tất cả đều được sơn nâu,…