Chuyên mục: ta cai bang lop hoc

0

Đề bài: Tả cái bảng lớp học của các em Cho đến năm học này (2008), các lớp học trường em vẫn sử dụng bảng đen truyền thống. Cái bảng…