Post Tagged with: "ta cay xoai nha em"

Tả cây xoài

January 23, 2014 4:18 am0 comments
Tả cây xoài

Đề bài: Tả cây xoài Trong vườn nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả. Nhưng em thích nhất là cây xoài được trồng ở mé hàng rào. Cây xoài này cao trên sáu mét. Gốc cây to bằng một vòng tay em, những nhánh nhỏ xum xuê chi chít [...]

Read more ›