Chuyên mục: ta luong rau

2

Đề bài: Tả một vườn rau hoặc luống rau Chẳng biết từ bao giờ, bãi đất bồi dọc bờ sông ngang qua trước nhà em luôn được phủ xanh bởi…