Post Tagged with: "tom tat truyen ngan ben que"

Tóm tắt truyện ngắn Bến quê

January 15, 2014 1:01 pm0 comments
Tóm tắt truyện ngắn Bến quê

Đề bài: Tóm tắt truyện ngắn Bến quê Bài 1: Chuyện kể về nhân vật Nhĩ đã từng đi khắp nới trên trái đất. Nhưng về cuối đời lại bị cột chặt vào giường bệnh bởi một căn bệnh hiểm nghèo đến nỗi không thể dịch chuyển lấy vài mươi [...]

Read more ›