Chuyên mục: van mau ta em be

0

Đề bài; Tả em bé mà em yêu quý Các cụ ta có câu “ Ba tháng biết lấy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” cháu…