Chuyên mục: Văn mẫu lớp 8

Tổng hợp những bài giảng văn học lớp 8, những bài văn mẫu lớp 8, bài văn thi học sinh giỏi lớp 8 hay nhất

0

Đề bài: Chiếu dời đô – Khát vọng về một đất nước dân tộc, thống nhất, hùng cường và khí phách của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn…

0

Đề bài: Cảm nghĩ về bài Rằm tháng giêng Khi nhắc dến dân tộc Việt Nam độc lập tự do hôm nay , không mấy ai quên đựơc công lao…

0

Đề bài: Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Bài làm 1 Ngũ Hành Sơn là tên gọi chung của năm ngọn núi thuộc Đà Nẵng.Đây là nhóm núi đá…

1 4 5 6