Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10

Tổng hợp những bài giảng văn học lớp 10, những bài văn mẫu lớp 10, bài văn thi học sinh giỏi lớp 10 hay nhất

0

Đề bài: Phân tích đoạn trích Trao Duyên “Tố Như có con mắt nhìn xuyên sáu cõi, có tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời” Nỗi oan khiên bỗng đâu ập…

0

Đề bài: Tìm hiểu đoạn trích Chí khí anh hùng Trong đời Kiều có nhiều cuộc chia tay, chia tay đột ngột với Kim Trọng khi mối tình đầu chớm…

0

Đề bài: Cảm nhận về bài Độc tiểu thanh ký Nguyễn Du đến với Tiểu Thanh cũng "định mệnh" như Thuý Kiều đến với Đạm Tiên vậy. Ngày tết Thanh…