Viết đơn xin nghỉ học

0
Loading...

Đề bài: Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

e8a31e79

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2014

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Loading...

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

Học sinh lớp: 3A, Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2014.

Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.

Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

Học sinh (Kí tên)

Hoàng Kiều Loan

Từ khóa tìm kiếm

  • đơn xin nghỉ học
  • mẫu đơn xin nghỉ học
  • đơn xin phép nghĩ học
  • cách viết đơn xin nghỉ học
  • cach viet don xin nghi hoc
  • viết đơn xin nghỉ học
  • don xin nghi hoc
  • mẫu đơn xin phép nghĩ học
  • viet don xin nghi hoc
  • mau don xin nghi hoc
Chia sẻ bài viết: