Bằng một vài câu em hãy tóm tắt bài tập đọc “Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất” trong Tiếng Việt 4, tập 2


Bằng một vài câu em hãy tóm tắt bài tập đọc “Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất” trong Tiếng Việt 4, tập 2

Gợi ý

Ngày 20-9-1519, Ma-gien-lăng chỉ huy hạm đội gồm năm chiếc thuyền lớn xuất phát từ cảng Xê-vi-la (Tây Ban Nha) ra biển đi tìm vùng đất mới. Trong hành trình dọc theo Đại Tây Dương xuôi xuống phía nam của mình, Ma-gien-lăng đã phát hiện ra một đại dương mới hiền hoà đặt tên là Thái Bình Dương. Hành trình của ông đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thiếu lương ăn, nước uống, đánh nhau với thổ dân đảo Man-ta. Và rất tiếc là ông đã hi sinh trong trận giao tranh đó. Nhưng không phụ lòng ông, sau 1083 ngày lênh đênh trên biển, đoàn thám hiểm do ông phát động đã đi vòng quanh trái đất và trở về nơi xuất phát vào ngày 8-9-1522. Năm chiếc thuyền ra đi giờ chỉ còn một với mười tám thuỷ thủ, gần hai trăm người khác đã bỏ mạng. Nhưng họ đã không hi sinh vô ích. Chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên này đã chứng tỏ trái đất hình cầu, giúp họ phát hiện ra Thái Bình Dương và nhiều vùng đất mới.

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Em hãy viết thư mời chị họ ở phương xa đến chơi nhà em

Bài viết liên quan