Bình luận tục ngữ ”Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” – Đề và văn mẫu 8


Bình luận tục ngữ ”Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” – Đề và văn mẫu 8

Hướng dẫn

Gợi ý viết bài

A.MỞ BÀI

– Đánh giá một con người, một đồ vật nên theo nguyên tắc nào để đạt được sự chính xác?

– Trong vấn đề này, nhân dân ta đã được kinh nghiệm qua câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

B.THÂN BÀI

1. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

a. Nghĩa đen

-Gỗ là chất liệu tạo nên đồ vật.

-Nước sơn là chất liệu quét lên đồ vật để làm cho đồ vật thêm đẹp, thêm bền.

-Đánh giá một đồ vật bằng gỗ cần chú ý đến chất gỗ và đồ vật đó. Chất gỗ là quan trọng nhất, quyết định giá trị của đồ vật đó hơn là nước sơn bên ngoài.

b.Nghĩa bóng

-Gỗ là nội dung thực chất bên trong.

-Nước sơn là hình thức bên ngoài.

-Nội dung quan trọng hơn hình thức, quyết định hình thức.

2. Bình luận

a. Câu tục ngữ hoàn toàn đúng:

– Gỗ là chất liệu làm nên đồ vật. Gỗ tốt thì đồ vật sẽ bền, dùng được lâu dài. Gỗ xấu thì đồ vật chóng hư hỏng, thời gian sử dụng ngắn ngủi.

-Nước sơn chỉ là lớp phủ bên ngoài, trang trí, làm đẹp cho đồ vật. Dù nước sơn có đẹp bao nhiêu, nhưng chất gỗ của đồ vật chóng mục, chóng hỏng thì nước sơn cũng không cứu nổi sự hỏng nát của đồ vật.

Xem thêm:  Giới thiệu thuyết minh về thắng cảnh Sông Hồng

b. Suy rộng ra, khi xem xét một con người, người ta cần xét nội dung là chính, hình thức bên ngoài là thứ yếu.

– Nội dung: phẩm chất đạo đức con người, năng lực hoàn thành nhiệm vụ mà xã hội giao cho.

-Hình thức: là vẻ đẹp của con người biểu hiện qua cử chỉ, ngôn ngữ, đầu tóc, cách ăn mặc …

-Người ăn mặc chưng diện, đầu tóc chải chuốt, nhưng có thể là người tư cách đạo đức xấu xa, trình độ văn hóa thấp kém. Vì vậy, khi đánh giá một con người không nên chỉ căn cứ vào hình thức bên ngoài.

c. Làm thế nào để đánh giá chính xác một con người?

-Tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá là nội dung, nghĩa là phẩm chất đạo đức và năng lực của người đó.

-Phải đánh giá qua hành động, qua công việc của người đó.

d. Tuy nhiên, trong việc đánh giá con người, đánh giá sự vật cũng không được coi nhẹ hình thức:

-Hình thức biểu hiện nội dung:

“Cái răng, cái tóc là góc con người”.

-Hình thức góp phần nâng cao giá trị của nội dung. Trong trường hợp này, hình thức và nội dung là thống nhất. Một đồ vật có chất liệu tốt, lại có nước sơn đẹp, màu sắc hài hòa thì đồ vật đó càng quý, giá trị càng lớn. Một con người có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn, có trình độ văn hóa cao, lại xinh đẹp, cân đối, ăn mặc chỉnh tề, hợp thời trang, cử chỉ lịch thiệp, thì con người đó càng được mọi người quý mến.

Xem thêm:  Phân tích truyện cười dân gian Treo biển

C.KẾT BÀI

-Giữa nội dung và hình thức có mối quan hệ khăng khít.

-Nội dung quyết định hình thức. Hình thức biểu hiện nội dung và góp phần nâng cao giá trị của nội dung.

-Khi xem xét, đánh giá một con người, không nên dừng lại ở hình thức bên ngoài, mà phải lấy phẩm chất đạo đức, năng lực của con người đó làm căn cứ.

-Câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đến nay vẫn để lại bài học quý giá cho chúng ta trong việc nhìn nhận, đánh giá sự vật và con người.

Tags:Văn 8

Theo Khotangvan.com

Bài viết liên quan