Bình luận về gương, noi gương và nêu gương


Bình luận về gương, noi gương và nêu gương

Hướng dẫn

Đề bài: Bình luận về gương, noi gương và nêu gương trong cuộc sống. Bài làm rất hay của bạn Trần Thu Phương học sinh trường THPT Lý Bôn

Mở bài Bình luận về gương, noi gương và nêu gương

Trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương mà chúng ta phải học hỏi và noi theo. Chính vì thế trong cuộc sống luôn tồn tại vấn đề về noi gương, nêu gương hay tôn vinh những con người có nhiều đóng góp cho xã hội, họ làm được nhiều việc làm có ích.

Thân bài Bình luận về gương, noi gương và nêu gương

Ở đây gương được hiểu là một cá nhân hay một tổ chức nào đó có những đóng góp to lớn cho xã hội, cho đất nước, họ có đóng góp sức mình cho sự phát triển của dân tộc, của đất nước của mình, chính vì thế, trong xã hội luôn đề cập đến vấn đề cần phải nêu gương, và có những tấm gương sáng trong xã hội. Khi có những tấm gương sáng đó thì chúng ta cần phải noi gương và nêu gương. Vậy nói gương và nêu gương là gì?

Noi gương ở đây được hiểu là làm theo những việc làm tốt mà tổ chức hay cá nhân nào đó có nhiều đóng góp cho xã hội. Noi gương luôn giúp chúng ta phát triển hơn nữa được bản thân, phát triển được tư duy và học hỏi những việc làm tốt mà xã hội đang cần.

Xem thêm:  Bình giảng bài thơ Dương phụ hành của Cao Bá Quát

Nêu gương chúng ta cần phải tôn vinh, biết nêu lên những việc làm, hành động tốt mà họ đã góp phần cho xã hội của mình. Noi gương, nêu gương và gương là có mối quan hệ với nhau, nó góp phần tạo nên nhau, và đều có ý nghĩa to lớn cho xã hội, nó luôn đề cao những con người có những đóng góp to lớn trong xã hội. Luôn phát triển và rèn luyện bản thân của mình mỗi ngày, tích cực chủ động hơn trong cuộc sống.

Như chúng ta đều thấy trong xã hội, chúng ta đều nêu gương người tốt việc tốt. Họ là những con người có nhiều đóng góp to lớn trong xã hội, đóng góp không chỉ về hành động, việc làm mà còn có những đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Mỗi chúng ta cần phải tích cực, chủ động hơn nữa trong sự phát triển của đất nước, luôn rèn luyện và phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa. Rèn luyện và tu dưỡng về mặt đạo đức, xã hội, luôn đề cao được tinh thần học hỏi, quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

Mỗi chúng ta đều cần phải có ý thức, trách nhiệm hơn trong cuộc sống, cần phải có thái độ trân trọng, giữ gìn và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình với xã hội. Cần học hỏi và rèn luyện bản thân mỗi ngày, luôn tích cực phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Nâng cao được tinh thần tự giác, học hỏi và phát triển được vốn tri thức của mình, cần tích cực, chủ động học hỏi và rèn luyện bản thân, từ đó chúng ta sẽ có nhiều điều bổ ích, góp phần cho xã hội của mình. Luôn học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân, từ đó chúng ta sẽ có nhiều điều bổ ích hơn trong cuộc sống.

Xem thêm:  Vẻ đẹp của sông Hương qua góc nhìn của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Chúng ta cần phải biết những tấm gương sáng trong xã hội, những việc làm có ích, có nhiều đóng góp của họ để từ đó chúng ta cần phải học hỏi và noi theo những tấm gương sáng cho xã hội, nó có nhiều đóng góp to lớn trong cuộc sống, luôn đề cao và phát triển bản thân mình mỗi ngày, để tự đó, học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân của mình nhiều hơn nữa.

Rèn luyện và phát triển bản thân mỗi chúng ta sẽ có nhiều điều bổ ích hơn trong cuộc sống của mình, tích cực học hỏi, rèn luyện đạo đức, trí tuệ của mình. Như dân tộc ta thường nêu cao tinh thần học hỏi và phát triển bản thân theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong cuộc sống, chúng ta có thể thấy có rất nhiều tấm gương sáng trong việc rèn luyên, phát triển bản thân của mình, luôn đề cao tinh thần học hỏi, tương thân tương ái trong cuộc sống. Bác Hồ là một trong những tấm gương sáng mà mỗi chúng ta cần phải học hỏi và noi theo. Bác đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho sự phát triển của dân tộc, bác bỏ lại tuổi thanh xuân của mình để ra đi tìm đường cứu nước, bác là tấm gương sáng trong việc học hỏi, rèn luyện bản thân, bác luôn thể hiện được sự chủ động của mình trong công việc, trong cuộc sống.

Xem thêm:  Em hiểu như thế nào là hạnh phúc và tiền bạc

Kết luận Bình luận về gương, noi gương và nêu gương

Là học sinh chúng ta cần phải biết chủ động học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân mình bằng cách nêu gương, noi gương những tấm gương sáng trong xã hội. Luôn có tinh thần học hỏi, rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, để từ đó có thể phát triển và rèn luyện được bản thân của mình hơn nữa. Luôn rèn luyện và biết trân trọng, học hỏi những tấm gương sáng trong xã hội.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

TRINH BAY QUAN NIEM CUA EM VE GUONG, NEU GUONG, NOI GUONG

TRÌNH BÀY QUAN NIỆM CỦA EM VỀ GƯƠNG, NÊU GƯƠNG, NOI GƯƠNG

EM HAY TRINH BAY QUAN NIEM CUA EM VE GUONG, NEU GUONG, NOI GUONG

EM HÃY TRÌNH BÀY QUAN NIỆM CỦA EM VỀ GƯƠNG, NÊU GƯƠNG, NOI GƯƠNG

Theo Khotangvan.com

Bài viết liên quan