Đề số 4 – Đề kiểm tra Kỳ II Tiếng Việt lớp 3


Đề số 4 – Đề kiểm tra Kỳ II Tiếng Việt lớp 3

Hướng dẫn

Đề kiểm tra Kỳ II Tiếng Việt lớp 3

Đề số 4

I. Em đọc thầm bài “Con cò(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 111)

II. Làm bài tập

Đánh dấu x vào chỗ trống trước ý trả lời đúng:

1. Con cò trắng bay trong khung cảnh nào?

….. a) Rừng núi.

….. b) Đồng quê.

….. c) Thành phố.

2. Chi tiết nào nói lên dáng vẻ của con cò khi đang bay?

….. a) Bay là là rồi vút lên cao.

….. b) Bay chầm chậm bên chân trời.

….. c) Bay chầm chậm bên chân trời, bay là là, rồi nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất.

3. Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?

….. a) Đồng phẳng lặng, lạch nước trong veo, quanh co uốn khúc.

….. b) Chim khách nhảy nhót ở đầu bờ.

c) Rồi nó lại cất cánh bay, nhẹ như chẳng ngờ.

4. Tìm câu có sử dụng phép nhân hóa?

….. a) Ngày xưa, nước ta có một năm nắng hạn rất lâu. n b) Ruộng đồng khô hạn, cây cỏ trụi trơ.

….. c) Anh cua bò vào chum nước này.

5. Viết lại bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?”

Nhà em lợp bằng lá cọ.

………………………………………………………………………………………………

III. Tập làm văn

Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) để kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem trực tiếp hoặc xem trên ti vi.

Xem thêm:  Phân tích tình cảm và tâm trạng của tác giả thể hiện qua bài Bên kia sông Đuống

Bài làm

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Xem đáp án đề số 4 tại đây.

Theo Khotangvan.com

Bài viết liên quan