Đọc mục lục các bài tuần 6, Tiếng Việt lớp 2


Đọc mục lục các bài tuần 6, Tiếng Việt lớp 2

Gợi ý

Tuần Chủ điểm

Phân môn

Nội dung

Trang

Tập đọc

Mẩu giấy vụn

48

Kế chuyện

Mẩu giấy vụn

49

Chính tả

Tập chép: Mẩu giấy vụn

Phân biệt ai/ay, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

50

Tập đọc

Ngôi trường mới

50

Luyện từ và câu

Kiểu câu Ai là gì? Khẳng định, phủ định

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng

52

Tập viết

Chữ hoa: D

53

Tập đọc

Mua kính

53

Chính tả

Nghe viết: Ngôi trường mới

Phân biệt ai/ay, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

54

Tập làm văn

Khẳng định, phủ định

Luyện tập về mục lục sách

54

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, ... tốt đẹp. Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó

Bài viết liên quan