“Đời sống… ngày nay” (“Đức tính giản dị của Bác Hồ” – Phạm Văn Đồng). Em hãy viết đoạn văn ngắn để giải thích tại sao lối sống giản dị là lối sống văn minh đáng ca ngợi


“Đời sống… ngày nay” (“Đức tính giản dị của Bác Hồ” – Phạm Văn Đồng). Em hãy viết đoạn văn ngắn để giải thích tại sao lối sống giản dị là lối sống văn minh đáng ca ngợi

Gợi ý

Đề bài:

"Đời sống vật chất giản dị càng hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay" (“Đức tính giản dị của Bác Hồ” – Phạm Văn Đồng)

Em hãy viết đoạn văn ngắn để giải thích tại sao lối sống giản dị là lối sống văn minh đáng ca ngợi.

Bài làm:

Từ “văn minh” trong nguyên văn chữ Hán, chữ “văn” là văn hóa, chữ “minh” là sáng. Từ văn minh được hiểu là từ chỉ trình độ văn hóa đạt đến mức cao trong thước đo chung của loài người. Như vậy, lối sống văn minh được hiểu là lối sống rất tiến bộ, rất văn hóa. Vậy tại sao lối sống giản dị được coi là lối sống văn minh? Lối sống giản dị là lối sống đơn giản một cách tự nhiên. Phải là người có bản lĩnh vững vàng, từng trải qua nhiều cảnh gian khổ cũng như từng chiêm ngưỡng nhiều cảnh lầu sơn gác tía mới có được cái ung dung trước cám dỗ của phù hoa để lựa chọn cho mình sự giản đơn đến độ “tự nhiên” trong phong cách sống. Với cương vị của mình, Bác có quyền lựa chọn một cũộc sống vương giả, đủ đầy nhưng Người đã tự nguyện nhận về mình những điều kiện tô’i thiểu của đời sông vật chất. Đó là bản lĩnh của một người “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuấ’t” – Giàu có không làm cho xấu xa bỉ ổi, đói nghèo không làm cho ti tiện đổi thay, sức mạnh không làm cho khuất phục. Chao ôi! Đó chẳng phải là một lối sống rất mẫu mực, rất tiến bộ và rất văn minh đó sao!

Xem thêm:  Nghị luận về câu tục ngữ Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Vanmau.edu.vn

Bài viết liên quan