Em hãy cho biết thứ tự các việc phải làm khi gọi điện và ý nghĩa của các tín hiệu


Em hãy cho biết thứ tự các việc phải làm khi gọi điện và ý nghĩa của các tín hiệu

Gợi ý

Đề 1: Sắp xếp lại thứ tự các việc phải làm khi gọi điện:

– Tìm số máy của bạn trong sổ.

– Nhấn số.

– Nhấc ống nghe lên.

Bài làm

– Tìm số máy của bạn trong sổ.

– Nhấc ống nghe lên.

– Nhấn số.

Đề 2: Cho biết ý nghĩa của các tín hiệu sau:

– "Tút” ngắn, liên tục.

– "Tút" dài, ngắt quãng.

Bài làm

– "Tút" ngắn, liên tục: máy đang bận (có nghĩa là đầu dây bên kia có người đang nói chuyện).

– "Tút" dài, ngắt quãng: chưa có người nhấc máy (có nghĩa là người ở đầu dây bên kia chưa kịp cầm máy hoặc không có ai ở nhà).

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Phân tích bài thơ “Dọn về làng” của Nông Quốc Chấn

Bài viết liên quan