Em hiểu thế nào là lòng vị tha? Hãy viết đoạn văn giải thích cách hiểu của em về đức tính này


Em hiểu thế nào là ? Hãy viết đoạn cách hiểu của em về đức tính này

Gợi ý

Vị tha là có tinh thần chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác mà hi sinh lợi ích của mình. Như vậy lòng vị tha ở chứng tỏ một tinh thần vô cùng cao cả: tinh thần “một người vì mọi người”. Lòng vị tha thể hiện ở thái độ vô tư, không mưu toan, tính toán khi giúp đỡ người khác. Trong lớp có học kém hơn, bạn không dè bỉu, xa lánh mà lại gần sẻ chia, giúp đỡ bạn ấy học tốt. Trong tập thế có. thành viên , làm phải điều sai trái, bạn không vì thế mà lên án gay gắt, không cho họ quay lại. Ngược lại bạn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để giúp họ sửa sai,… Trong những hoàn cảnh ấy, nếu bạn làm được như vậy, có thế khẳng định: bạn có lòng vị tha. Sâu rộng hơn, ta có thể nhìn vào hoạt động tình nguyện của thế hệ thanh niễn mỗi khi đến. Họ không quản ngại gian khó đi về với vùng cao, vùng gặp khó khăn,… đế hoà mình với đồng bào, cùng đồng câm cộng khố giúp đỡ họ vươn lên…

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Giải thích và bình luận câu tục ngữ ‘Uống nước nhớ nguồn”

Bài viết liên quan