Giới thiệu lễ hội nấu cơm thi ở làng Từ Trọng, Hoằng Hoá


Giới thiệu lễ hội nấu cơm thi ở làng Từ Trọng, Hoằng Hoá

Gợi ý

Khác với nhiều địa phương khác, cuộc thi nấu cơm ở làng Từ Trọng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá được tổ chức trên sông nuớc. Người dự thi ngồi trên chiếc thúng tại một đầm hoặc sông rộng, lộng gió. Mỗi người một thúng với đầy đủ các vật dụng thôi nấu như kiềng, rơm ẩm, bã mía tươi… Khi hiệu lệnh được phát ra, các thí sinh nhanh chóng đưa thúng ra giữa đầm hay sông và bắt đầu nấu cơm trong điều kiện hết sức khó khăn: thúng chòng chành, gió lồng lộng… Kết thúc cuộc thi, ai có nồi cơm dẻo, ngon thì thắng cuộc.

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Kể lại truyện Công chúa và hạt đậu

Bài viết liên quan