Kể về ngày hội té nước của Thái Lan


Kể về ngày hội té nước của Thái Lan

Gợi ý

Lễ hội té nước của Thái Lan thật là vui. Trời không mưa nhưng mọi người đều “ướt như chuột lột”. Tất cả mọi người không trừ một ai. Trong lễ hội té nước, không có sự phân biệt đẳng cấp, địa vị. Hễ ai đi ra đường là đều bị té nước. Mọi người ai cũng rất vui vẻ, hào hứng tham gia lễ hội này. Em đoán hình đây là lễ hội tắm rửa để mong trôi đi những gì không may mắn thì phải. Chẳng biết có đúng không nhưng em thấy lễ hội đó rất vui.

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Viết bức thư ngắn kể về nhân vật hoạt hình: Vịt Donald

Bài viết liên quan