Khát quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX


Khát quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Hướng dẫn

Khát quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. Bài làm giúp bạn hiểu rõ hơn về văn học Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỉ X – XIX

1. Điểm chung và điểm riêng của hai thành phần văn học chữ hán và chữ Nôm

• Điểm chung

+ Cả hai loại văn tự này đều được phát triển dựa tren cơ sở văn tự của người Hán

+ Đều phản ánh được những vấn đề nóng bỏng trong đời sống xã hội cũng như tâm tư, tình cảm của con người thời trung đại.

+ Đều đạt được những thành tựu rực rỡ và kết tinh ở những tác phẩm xuất sắc.

• Điểm khác

+ Văn học chữ Nôn ra đời muộn hơn, đây là loại chữ cách tân sáng tạo từ chữ Hán.

+ Thành tựu của chữ Hán nở rộ trên nhiều lĩnh vực thì ở chữ Nôm lại chủ yếu ở lĩnh vực thơ.

2. Lập bảng tổng kết về tình hình phát triển của văn học trung đại Việt Nam theo mẫu.

Giai đoạn văn học

Nội dung

Nghệ thuật

Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm

Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV Mang nội dung yêu nước và âm hưởng hào hùng Văn học chữ Hánvới các thể loại tiếp thu từ Trung Quốc: văn chính luận, thơ, phú…

Văn học chữ Nôm bước đầu phát triển

Vận nước(Pháp Thuận)

Chiếu dời đô( Lí Công Uẩn)

Nam quốc sơn hà (Lí Thường Kiệt)

Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn)

Giai đoạn thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII Đi từ nội dung yêu nước, âm hưởng ngợi ca đến nội dung phê phán hiện thực xã hội phong kiến. Văn học chữ Hán phát triển với nhiều thể loại.

Văn học chữ Nôm có sự Việt hóa thể loại từ Trung Quốc.

Quân trung từ mệnh tập, Bình ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)

Thiên nam ngữ lục

Truyền kì mạn lục

Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu TK XIX Xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa Phát triển mạnh cả văn xuôi và văn vần, cả văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm Chinh phụ ngâm

Cung oán ngâm khúc

Nửa cuối thế kỉ XIX Văn học yêu nước phát triển mạnh mẽ Văn học chữ quốc ngữ xuất hiện nhưng văn học chữ Hán và chữ Nôm vẫn là chính. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Ngư tiều y thuật vấn đáp.

Theo Khotangvan.com

Xem thêm:  Phân tích và nêu cảm nghĩ về tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt

Bài viết liên quan