Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường.


, . Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu tầm thường.

Hướng dẫn

Trình bày của anh (chị) về ý kiến của Đi-đơ-rô: "Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường".

Tham khảo một số ý triển khai sau:

– Giải thích:

+ Ý kiến của Đi-đơ-rô bàn về việc phải xác định mục đích và mục đích chính đáng, cao đẹp trước khi bắt tay vào làm bất kì một việc gì. Mục đích là cái mà muốn đạt tới hay phải làm được khi tiến hành một công việc nào đó. Nếu làm việc không có mục đích, việc sẽ không thành hoặc không mang lại kết quả như ý muốn. Nếu làm việc vì mục đích tầm thường, việc làm đó sẽ không mang lại nhiều lợi ích, giá trị hoặc kết quả của công việc sẽ không được mọi người biết đến và đánh giá cao. Với những việc làm và mục đích tầm thường, anh sẽ trở thành một kẻ vô danh, vô nghĩa, thậm chí bị coi thường.

– Bàn luận, đánh giá:

+ Ý kiến của Đi-đơ-rô khuyên mọi người làm việc phải có mục đích, kế hoạch rõ ràng; đồng thời mục đích đó phải chính đáng, cao đẹp. Điều đó hoàn toàn đúng đắn.

+ Nhưng, đặt ra mục đích chính đáng, cao đẹp không khó, vấn đề là ở chỗ anh sẽ thực hiện và đạt tới mục đích đó như thế nào, nhất là khi mục đích đó quá lớn, vượt quá khả năng của bản thân anh. Thực tế đã chỉ ra rằng: phải có hiểu biết về công việc mình làm, có năng lực, trình độ, kĩ năng, kĩ xảo để thực hiện công việc đó thì anh mới đạt được mục đích mà mình đặt ra. Đồng thời, mục đích đó phải vừa sức; nếu làm việc quá sức hoặc tham lam, anh sẽ gặp phải những thất bại cay đắng.

Song, không nên làm những việc quá quen thuộc, không nên dễ dãi, thoả hiệp hay bằng lòng với bản thân qua những gì đã làm được mà phải biết vươn lên, đương đầu với những thử thách để khẳng định và hoàn thiện bản thân.

– Liên hệ thực tiễn: Rút ra bài học cho bản thân, lấy ví dụ minh hoạ.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Bài viết liên quan