Nghị luận xã hội – Lòng biết ơn thầy cô giáo


Nghị luận xã hội – Lòng biết ơn giáo

Gợi ý

HƯỚNG DẪN

* Giải thích

– Biết ơn là luôn nhớ ơn, tìm cách đền đáp những người đã giúp mình.

– Không có ai trong cuộc đời mà không cần đến sự dạy dỗ của thầy cô.

– Biết ơn thầy là bằng những cụ thể thể hiện lòng kính yêu và đền đáp công lao thầy cô.

* Nguồn gốc

– Lòng biết ơn thầy cô giáo là một đạo lí tốt đẹp, thể hiện tinh thần hiếu học của dân tộc.

– Có nhiều tấm gương tiêu biểu về lòng biết ơn thầy cô từ lịch sử xa xưa và nay.

* Biểu hiện cụ thể

tốt, nghe lời thầy cô dạy bảo…

– Biết quan tâm bạn bè, thầy cô đúng mực…

* ý thức của mỗi chúng ta

– Đa số các bạn đã nhận thức đúng và có những việc làm cụ thể: học tập và rèn luyện tốt, chia sẻ tâm sự..

– Một số bạn coi thường điều này, không biết; thậm chí vô ơn, vô lễ.

* Định hướng

– Phải biết ơn thầy cô vì đó là những người giúp chúng ta trưởng thành về mọi mặt.

– Ngày nay vẫn phải đề cao bài học đạo lí cao đẹp đó

– Phê phán những hành vi và thái độ ứng xử phi đạo lí, vô ơn, hỗn láo với thầy cô.

Xem thêm:  Viết đoạn văn bình luận về đóng góp to lớn của các nhà khoa học nông nghiệp Việt Nam

Vanmau.edu.vn

Bài viết liên quan