Nói về nơi em ở, một khu tập thể


Nói về nơi em ở, một khu

Gợi ý

Nơi em ở là khu tập thể giáo viên. em đều là giáo viên cả, nên được nhà trường phân cho một cấp 4 cùng với một sô’ khác. Ớ khu tập thể rất vui. Mọi người sống rất hoà thuận và quý mến nhau. Hễ ai đi đâu chơi là đều có quà chia đều cho mọi người trong dãy nhà. Có việc gì là mọi người đều xúm lại giúp đỡ nhau ngay. Vui nhất là buổi tối, mọi nhà thường tụ tập lại và kể cho nhau nghe những , cười đến chảy cả nước mắt. Khu nhà em ở lúc nào cũng có tiếng cười vui

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Em hãy kể về tình cảm của em đối với em trai em

Bài viết liên quan