Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay


của trong thời đại ngày nay

Hướng dẫn

a)

Tuổi trẻ ngày nay có nhiều quan niệm về hạnh phúc

b) Giải thích

Hạnh phúc là gì?

c) Một số quan niệm trong về hạnh phúc

– Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, là được tự do tuyệt đối không bị phụ thuộc vào ai, vào bất cứ điều gì

– Hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền vì có tiền là có tất cả

– Hạnh phúc thực sự là sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của cộng đồng

– Hạnh phúc là đem đến niềm vui, điều tốt đẹp cho mọi người

– Hạnh phúc là có nhiều bạn tốt

d) Đềxuất những quan niệm đẹp, đúng đắn cần được định hướng cho mọi người.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Kể tóm tắt truyện Tấm Cám theo nhân vật Tấm

Bài viết liên quan