Sắp thi học kì, cả lớp cần sinh hoạt trao đổi thêm về môn Toán. Em hãy thay mặt cả lớp viết văn bản gửi lên cô giáo bộ môn để buổi sinh hoạt được tổ chức


Sắp thi học kì, cả lớp cần sinh hoạt trao đổi thêm về môn Toán. Em hãy thay mặt cả lớp viết văn bản gửi lên bộ môn để buổi sinh hoạt được tổ chức

Gợi ý

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giấy đề nghị

Kính gửi cô Trần Thị Kim Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 7D Trường THCS Tran Nhân Tông.

Tên em là Ngô Bích Hương, lớp trưởng lớp 7D.

Giữa tháng 4/2009 là kì thi học kì, trong đó có môn Toán. Nhưng trong có một số lượng không nhỏ vẫn băn khoăn về kiến thức cũng như và cách trình bày bài môn học này.

Vì vậy, thay mặt lớp, em viết giấy này đề nghị cô giáo cho phép chúng em tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về môn Toán có mời các phụ trách giảng dạy môn Toán khối 7 trong trường, một số bạn có thành tích học Toán tốt ở các lớp khác đến dự hướng dẫn và trao đối kinh nghiệm học Toán.

Chúng em xin hứa sẽ chấp hành đúng kỉ luật của nhà trường trong buổi sinh hoạt chuyên đề đó.

Đà Nẵng, ngày…, tháng… năm….

Thay mặt tập thể lớp

Lớp trưởng

Phạm Đức Duy

(Đã kí)

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Hãy phân tích giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người của một sáng tác văn học dân gian mà anh (chị) biết

Bài viết liên quan