Sắp xếp lại thứ tự các câu trong truyện Kiến và chim gáy (tr.30, SGK Tiếng Việt 2, tập 1)


Sắp xếp lại thứ tự các câu trong truyện Kiến và chim gáy (tr.30, SGK Tiếng Việt 2, tập 1)

Gợi ý

– Thứ tự đúung là: Câu b – d – a – c.

b. Một hôm, Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước.

d. Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng nước cuốn đi.

a. Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu.

c. Kiến bám vào cành cây, thoát chết.

Câu chuyện như sau:

Một hôm, Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước. Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng nước cuốn đi. Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu. Kiến bám vào cành cây, thoát chết.

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Phân tích đoạn thơ sau đây trong Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm: Em ơi em... Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi

Bài viết liên quan