Soạn bài: Tập đọc Cái gì quý nhất


Soạn bài: Tập đọc Cái gì quý nhất

Hướng dẫn

A- Kĩ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM

-Đọc đúng chuẩn xác các từ ngừ sau: quý nhất, trao đổi, nhau, reo lên, vàng bạc, tranh luận, sôi nổi.

-Ngừng nghỉ đúng chỗ có các dấu câu. Dấu phẩy nghỉ ngắn, dấu chấm nghỉ dài hơn.

-Giọng đọc như người kể chuyện, thong thả, từ từ, rành mạch rõ ràng. Thay đổi ngữ điệu cho phù hợp với nội dung câu nói của từng nhân vật trong đối thoại.

B- TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

Câu 1: Theo Hùng, Quý, Nam cái gì quý nhất trên đời?

Trả lời:

-Hùng thì cho rằng lúa gạo là quý nhất.

-Quý thì khẳng định vàng là quý nhất.

-Nam thì không tán đồng ý kiến của hai bạn và cho rằng thì giờ mới là quý nhất.

Câu 2: Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình? Trả lời: Mỗi bạn đều có những lí lẽ riêng để bảo vệ ý kiến của mình:

-Lí lẽ của Hùng: lúa gạo nuôi sống .

-Lí lẽ của Quý: có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.

-Lí lẽ của Nam: có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

Câu 3: Vì sao thầy giáo cho rằng người là quý nhất?

Trả lời: Sau khi khẳng định những cái mà Nam, Hùng, Quý đưa ra là đúng, lập luận có cơ sơ, có lí: lúa gạo, vàng bạc, thì giờ đều quý cả nhưng chúng chưa phải là cái quý nhất.

Thầy khẳng định: người lao động là quý nhất, bởi vì: không có người lao động thì sẽ không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. Lí lẽ của thầy đưa ra có tình vừa có lí, chặt chẽ mà không ai có thể phản bác được.

Câu 4: Chọn tên khác cho bài văn và nêu lí do sao em chọn tên đó.

Trả lời: (Tùy theo của từng em về câu chuyện trên mà đặt tên cho phù hợp và nêu lí lẽ của mình để bảo vệ tiêu đề mà mình đặt). Ví dụ em đặt tên câu chuyện là: “Người lao động là quý nhất”. Vì qua cuộc tranh luận của các nhân vật, cuối cùng bài văn kết luận: Người lao động là quý nhất.

Hoặc em đặt tên: “Cuộc tranh luận bổ ích”. Vì câu chuyện kế lại một cuộc tranh luận rất bổ ích cho nhiều người. Tuy mỗi người đều có cái lí của mình cả. Nhưng cuối cùng đều thống nhất chung về một nhận thức giúp cho mỗi người có thêm nhận thức mới toàn diện hơn, đầy đủ hơn.

* Nội dung chính: Khi tranh luận mỗi người đều có lí lẽ bảo vệ cho nhận thức của mình nhưng không bảo thủ mà cần tiếp nhận những ý kiến mới. Nếu ý kiến đó giàu sức thuyết phục, có lí, có tình.

Xem thêm:  Viết một đoạn văn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường của các bạn nhóm 1

Bài viết liên quan