Soạn và viết nội dung báo cáo về phong trào đội


Soạn và viết nội dung báo cáo về phong trào đội

Hướng dẫn

A. MỤC TIÊU

– Học sinh biết báo cáo về phong trào đội (bài làm miệng).

B. NỘIDUNG

1.Em hãy đóng vai trò chi đội trưởng, báo cáo với thầy (cô) Tổng phụ trách kết quả tháng thi đua “Xây dựng Đội vững mạnh”.

Nội dung báo cáo: Học sinh viết phần chuẩn bị.

a. Về học tập.

b. Về lao động.

c. Về công tác khác.

BÀI LÀM

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA

“XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH” CỦA CHI ĐỘI TRẦN QUỐCTOẢN

Nội dung báo cáo:

a) Về học tập:

• Chuyên cần: 100% học sinh lớp 3A – chi Đội Trần Quốc Toản đi học đông đủ, không bạn nào vắng mặt.

• Điểm học tập các bạn đạt được:

– 25 điểm 9, 10.

– 40 điểm 7, 8.

– 2 điểm 5.

– 4 điểm 3 (môn Toán, các bạn: Chi, Sơn, Hùng). Tổ 1 phân công các bạn Dũng, Ngọc Lý giúp đỡ 3 bạn bị điểm kém.

• Không có bạn nào không thuộc bài. Toàn chi đội thực hiện bài kiểm tra, tiết toán nghiêm túc, không quay cóp.

• Toàn chi đội chấp hành đúng nội quy nhà trường, không vi phạm kỉ luật nhà trường.

b) Về lao động:

• Lớp hoàn thành việc tổng vệ sinh lớp học và chăm sóc tốt các bồn hoa trước lớp.

c) Về các công tác khác:

• Kếhoạch nhỏ:

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Tấm trong truyện cổ tích Tấm Cám (Có dàn ý chi tiết)

– Nộp đủ sốlượng quy định, mỗi bạn 30 vỏ lon bia, nước ngọt và 1 kg giấy vụn.

– Lớp quyên góp giúp đỡ bạn Thái (hoàn cảnh gia đình khó khăn), đóng góp tự nguyện: tổng quyên góp: 400.000đ + Vở: 10 quyển.

– 100% đội viên tham gia vẽ tranh “An toàn giao thông” và “Bông hoa điểm 10 dâng tặng mẹ và cô giáo” (lễ 8/3 Quốc tếphụ nữ).

d) Đề nghị:

• Khen thưởng:

– Nguyễn Dũng: học tốt, tích cực tham gia phong trào.

– Lê Kim Ngọc: học tốt, tích cực tham gia phong trào.

• Phê bình:

– Bạn Lý Thị Kim Chi: chưa cốgắng trong học tập.

Trên đây là nội dung báo cáo những hoạt động của chi đội Trần Quốc Toản trong tháng qua.

Thay mặt chi đội Trần Quốc Toản – lớp 3A.

Chi đội trưởng.

VIẾT NỘI DUNG BÁO CÁO VPHONG TRÀO ĐỘI

A. MỤC TIÊU

Học sinh hoàn thành bản báo cáo về phong trào Đội.

B. NỘI DUNG

Dựa vào bài làm miệng ở Tiết 3, hãy viết báo cáo gửi thầy (cô) Tổng phụ trách theo mẫu sau (học sinh đọc mẫu sách Tiếng Việt 3 tập 2, trang 75).

BÀI LÀM

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Hồ CHÍ MINH

….,ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA

“XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH”

Đơn vị: Chi đội Trần Quốc Toản.

Lớp: 3A.

Kính gửi: Cô Tổng phụ trách.

Chúng em xin báo cáo kết quả hoạt động của chi đội 3A – Trần Quốc Toản trong tháng 3 vừa qua:

Xem thêm:  Đề 8 – Đề bài luyện tập – Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5

Các mặt hoạt động

Thành tích

1) Học tập:

 

a. Chuyên cần:

– 100% học sinh đi học đều, không

 

vắng.

b. Điểm học tập các môn

– Giỏi (9, 10): 25 điểm.

tồng cộng:

Khá (7, 8): 40 điểm.

 

Trung bình (5, 6): 2 điểm.

 

Yếu (dưới 5): 4

c. Thái độ và hành vi

– Chấp hành đúng nội quy.

đạo đức trong học tập:

– Thực hiện kiểm tra nghiêm túc, tự giác, không quay cóp.

– Chấp hành tốt nội quy.

2) Lao động:

 

a. Tổng vệ sinh lớp học.

– 100% học sinh tham gia.

b. Chăm sóc bồn hoa.

-100% học sinh tham gia.

3) Các công tác khác:

 

a. Kếhoạch nhỏ.

– Nộp đủ số lượng quy định: 30 vỏ lon bia + lkg giấy vụn/1 bạn.

b. Đoàn kết giúp đỡ bạn.

– Quyên góp tự nguyện giúp bạn Hồng Thái 400.000đ + 10 tập vở.

c. Phong trào ngoại khoá.

– 100% đội viên tham gia vẽ tranh “An toàn giao thông” và “Bông hoa

4) Đề nghị:

điểm mười dâng tặng mẹ và cô giáo”.

 

a. Khen thưởng

– Nguyễn Dũng: học tập tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ phong trào.

– Lê Kim Ngọc: học tập tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ phong trào.

b. Phê bình

– Bạn Lý Thị Kim Chi: chưa cốgắng nỗ lực học tập.

c. Phân công

– Dũng giúp đỡ Kim Chi học Toán.

Chi đội trưởng

Nguyễn Mạnh Lâm

Xem thêm:  Tả quang cảnh một giờ ra chơi ở trường em

>> CÒN NHIỀU BÀI VĂN HAY NỮA!

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM NHA<<

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan