Suy nghĩ của anh (chị) về lòng dũng cảm


Suy nghĩ của anh (chị) về lòng dũng cảm

Hướng dẫn

Trọng tâm của bài luận là trình bày những suy nghĩ vềlòng dũng cảm – một trong những đức tính đẹp nhất, quý giá nhất của con người. Để bàn luận đúng hướng, cần bám sát các yêu cầu cơ bản sau:

– Giải thích ngắn gọn khái niệm "dũng cảm"; phân biệt nó với sự liều lĩnh, coi thường tính mạng của bản thân và người khác.

– Nêu và bàn luận về những biểu hiện của lòng dũng cảm. Có thể triển khai nội dung theo các ý chính như:

+ Lòng dũng cảm được thể hiện trong mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội: sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm để giúp đỡ mọi người; dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; dám chấp nhận thiệt thòi, hi sinh vì cộng đồng, vì quê hương, đất nước..

+ Lòng dũng cảm được thể hiện trong mối quan hệ giữa con người với bản thân mình: vượt lên những vấp váp, lầm lỗi, thất bại; chiến thắng những thói xấu, những hạn chế của bản thân…

– Liên hệ với những, trải nghiệm của bản thân để rút ra bài học nhận thức và hành độn£. Từ đó, khẳng định lòng dũng cảm là phẩm chất đáng quý, cần có ý thức rèn luyện và bồi đắp.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Cuộc sống là một chuỗi bất tận những lựa chọn. Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề này

Bài viết liên quan