Tagged: phan tich nhan vat thi no trong truyen chi pheo