Chuyên mục: ta dem trang dep

10

Đề bài: Tả một đêm trăng đẹp Trời vừa xế bóng, trăng đã lên rồi, ánh trăng ban đầu rất yếu, tưởng chừng như không đủ sức để đánh đuổi…