Chuyên mục: văn mẫu tả cái cặp của em

7

Đề bài: Thường ngày đi học, em thường sử dụng chiếc cặp sách của minh để đựng sách vở và đồ dùng học tập, hãy tả lại chiếc cặp sách…