Tuổi trẻ với tình yêu. (Yêu cầu lập dàn bài)


với tình yêu. (Yêu cầu lập dàn bài)

Gợi ý

HƯỚNG DẪN

1. Xác định yêu cầu của đề bài:

a) Yêu cầu về thao tác lập luận: Để viết bài luận về vấn đề này, anh / chị nên vận dụng kết hợp các thao tác giải thích, và phương thức chứng minh, biểu cảm,… Từ đó, thể hiện rõ những quan niệm của mình về vấn đề cần bàn luận.

b) Yêu cầu về nội dung bàn luận: Trọng tâm của bài luận là bàn về trách nhiệm của tuổi trẻ với tình yêu. Có thể bàn luận về vấn đề này theo các định hướng sau: Tình yêu có vai trò như thế nào trong đời sốhg tinh thần của – đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi? Những quan niệm tích cực và tiêu cực về tình yêu của ? Tuổi trẻ cần có trách nhiệm như thế nào với tình yêu? Nêu rõ quan niệm và thái độ của bản thân…

2. Gợi ý lập dàn bài:

MỞ BÀI

Có thể nêu khái quát vai trò của tình yêu trong cuộc sông con người. Từ đó dẫn dắt vào vấn đề: tuổi trẻ cần có thái độ đúng đắn, có trách nhiệm với tình cảm vòn cao đẹp, thiêng liêng này,… Cũng có thể trích dẫn một câu thơ hoặc một danh ngôn về tình yêu rồi dẫn dắt vào vấn đề cần bàn luận.

Xem thêm:  Phân tích giá trị hiện thực của bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí… e. Chủ thể trữ tình trong bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí

THÂN BÀI

a) Vị trí của tinh yêu:

– Tình yêu là một trong những tình cảm sâu sắc, thiêng liêng nhất của con người. Nó chi phối lớn đến đời sông tinh thần, thậm chí có thể làm thay đổi . Đốì với tuổi trẻ, tình yêu càng có sức hút mãnh liệt. Trái tim thanh xuân thường tràn đầy khám phá, chiếm lĩnh tình yêu.

– Tâm hồn, nhân cách của mỗi người được thể hiện rất rõ trong tình yêu – chỉ cần quan sát cách yêu thương của một người, đã có thể xác định được đó là một con người như thế nào.

b) Tuổi trẻ với tình yêu:

– Trong xã hội , điều kiện, quan niệm và thái độ với tình yêu của giới trẻ có những thay đổi như thế nào? So với các thế hệ trước, họ có những thuận lợi và khó khăn gì trên đến với tình yêu và hạnh phúc?

– Tuổi trẻ hiện nay có những quan niệm như thế nào về tình yêu? Có thể nêu một số hiện tượng tích cực và tiêu cực để minh họa cho những quan niệm đó.

– Mỗi người cần có trách nhiệm như thế nào với tình yêu? Cụ thể là trách nhiệm với đôi tượng mình yêu thương? Chú ý các hoàn cảnh khác nhau: khi tình yêu nồng nàn, mãnh liệt và cả khi tình yêu không được đền đáp hoặc tan vỡ, chia li,…

Xem thêm:  Bạn hãy phân tích bài thơ Nhàn cúa Nguyễn Bỉnh Khiêm

c) Liên hệ với thực tế trải nghiệm của bản thân:

– Anh/ chị đã từng được chứng kiến những hiện tượng đẹp và chưa đẹp nào trong tình yêu của bạn bè cùng lớp, cùng trường hoặc ngoài xã hội? Những hiện tượng đó gợi cho anh/ chị gì?

– Quan niệm của anh / chị về tình yêu: tình cảm đó có còn chiếm giữ vị trí quan trọng trong đời sông tinh thần của mỗi con người hiện đại? Bản thân anh / chị đã có những trải nghiệm nào trong vấn đề này? Theo anh / chị, cần phải làm gì để gìn giữ vẻ đẹp của tình yêu.

KẾT BÀI

Cần biết yêu thương chân thành, vị tha để tình yêu mãi mãi là tình cảm thiêng liêng, cao thượng, có khả năng nâng đỡ và hoàn thiện con người…

Vanmau.edu.vn

Bài viết liên quan