Viết 2, 3 câu về chim bồ câu


Viết 2, 3 câu về chim bồ câu

Gợi ý

Bồ câu là người bạn thân thiết của con người, đó là một loài chim đáng yêu và là biểu tượng cho hòa bình. Bồ câu khoác trên mình bộ áo màu trắng muốt, mắt nó tròn, đen lay láy như hạt đỗ. Chim bồ câu bay rất nhanh và đưa thư rất tài tình. Em rất yêu chim bồ câu.

Vanmau.edu.vn

Xem thêm:  Viết mội đoạn văn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ

Bài viết liên quan